Truval

De Fruitvallei

De Belgische FruitVeiling (BFV) is een coöperatieve van fruittelers waarvan de hoofdzetel gevestigd is in Sint-Truiden. Deze veiling wenste een kwaliteitsmerk te creëren dat op nationaal en internationaal niveau als “paraplumerk” zou kunnen fungeren voor de door hen gebrachte fruitsoorten.

De naam TRUVAL werd uiteindelijk gekozen als de nieuwe naam voor het kwaliteitsmerk.

De naam refereert in eerste instantie naar de lokalisatie van de Belgische Fruitveiling, namelijk Sint-Truiden. Het tweede deel van de naam kan zowel verwijzen naar de natuurlijke oorsprong van het product (vallei), als naar de kwaliteitsgarantie (‘valeur/value’). Een korte merknaam, gemakkelijk te onthouden en bruikbaar om de Belgische topkwaliteit ook internationaal uit te voeren.

Terug naar overzicht

Meer cases

AVEVE advies AVEVE is marktleider in de toelevering aan de Belgische land-…

Great food for you In de lente van 1996 beslisten enkele creatieve…

KBC: betrouwbare bank- en verzekeringspartner In 1998 beslissen drie belangrijke financiële instellingen…

Post op internationaal niveau Bpost International behandelt de verzending van poststukken over…

Neem contact op

Interesse om samen te werken? Neem contact op

Contacteer ons

Lavagraphics