Corelio

Far more than just a newspaper publisher

In de voorbije 30 jaar is de VUM (Vlaamse Uitgeversmaatschappij) gegroeid van een lokale krantenuitgeverij tot een nationaal multimediabedrijf onder de naam VUMmedia. VUMmedia wou zijn rol als pionier en sleutelfiguur aanhouden in het snel veranderende medialandschap. De groep wenste deze ambitie te realiseren door intern de structuur aan te pakken en globaal voor een nieuwe identiteit te kiezen.

Remarkable ontwikkelde hierbij de naam Corelio, een combinatie van de woorden ‘core’, verwijzend naar de kern van de zaak en aanwezigheid in het hart van alle regio’s, en ‘reliable’ (Engels voor betrouwbaar). De open klank en samenstelling van de naam integreren ook de blijvende ambitie van de groep om te groeien en innoveren.

Remarkable bedacht ook de naam Corelio Connect voor de afdeling mediaregie en ontwikkelde de huisstijlgids en een complete Corporate Identity Manual voor de gehele groep. De rebranding naar Corelio en bijhorende mediacampagne werden erg goed ontvangen, zowel intern als over het ganse Belgische medialandschap.

Terug naar overzicht

Meer cases

Partners in performance Low & Bonar is een internationale groep die een…

Sheet metal working De LVD Group is een wereldwijde producent van een…

Far more than just a newspaper publisher In de voorbije 30 jaar…

Protecting your human capital De arbeidsongevallenorganisatie die ontstond uit de fusie van…

Neem contact op

Interesse om samen te werken? Neem contact op

Contacteer ons

Lavagraphics